Person

Siapa saya?
Nama lengkap: 
XU
Hubungan: 
Kakak/Adik
Engkau dimana?
Nama lengkap: 
CX
Jenis kelamin: 
Wanita
Engkau dimana?
Lokasi terakhir: 
Mohon hubungi rumah!
Alamat: 
RY
QX, KS