Person

Siapa saya?
Nama lengkap: 
FU
Hubungan: 
Orangtua
Engkau dimana?
Nama lengkap: 
HO
Jenis kelamin: 
Wanita
Engkau dimana?
Lokasi terakhir: 
Mohon hubungi rumah!
Alamat: 
HN
CB